Hoe ga je om met een situatie waarover je geen controle lijkt te hebben?

Kun je niet via het pad wat je bedacht had, dan ga je gewoon links - of rechtsom!

Hoe ga je om met situaties waarover je geen controle lijkt te hebben?

Een vraag die mij zo aan het begin van dit nieuwe jaar aan het denken zette.

Tijdens oud en nieuw heb ik met mijn gezin zoals elk jaar onze wensen en doelen voor het nieuwe jaar uitgesproken. Want lukt het niet via de weg die je in gedachten had, dan kun je ook links- of rechtsom! Er is altijd een weg naar je dromen!

2020 was bij uitstek een jaar dat verrassend was. Verrassend in negatieve zin door een onwerkelijke situatie veroorzaakt door een onzichtbare vijand. Maar ook verrassend door nieuwe inzichten, de mogelijkheid om stil te staan, te reflecteren en door de creativiteit en veerkracht die zichtbaar was op allerlei fronten.

Om mij heen zag ik verschillende reacties op de situatie, voor mij hebben die allemaal hun oorsprong bij het gevoel de controle te verliezen en te willen herwinnen. Waar de één hard schopt tegen de beslissingen die genomen worden om het virus onder controle te krijgen of het bestaan compleet ontkent, beweegt de ander mee en wordt de creativiteit aangewakkerd om een weg te vinden om te overleven in deze situatie.

Voor ons kwam corona het afgelopen jaar best dichtbij. Onze (over)grootoma overleed aan het virus. We zagen de gevolgen van dichtbij, een keiharde confrontatie met de werkelijkheid. Mijn sportbedrijf staat nu voor de tweede keer voor het grootste deel stil. Spannend en onzeker. Aan het begin van de coronacrisis heb ik mij afwachtend opgesteld, daarna heb ik besloten om me niet te laten leiden door angst en te vertrouwen op de beslissingen van de mensen die de deskundigheid hiervoor bezitten. Ik besloot om zelf te doen wat ik kan doen om niet ziek te worden, door zo gezond mogelijk te leven en mij aan de maatregelen houden. Een stukje controle en loslaten. Wanneer ik toch onrust bemerk keer ik steeds terug naar die beslissing. Ik blijf wel kritisch en toets of ik me er nog steeds in kan vinden. Ik merkte bij mezelf ook onrust, ik was zoekende naar een vorm en kwam mijzelf hier en daar wel tegen. Ik ben op zoek gegaan naar een manier om in deze situatie mijn werk te kunnen vormgeven, hoe we als gezin ermee om willen gaan, maar ook heb ik gekeken wat ik in positieve zin uit deze situatie kan halen. Het gaf ruimte om op zoek te gaan naar inspiratie en tijd om projecten en ideeën die ik had geparkeerd nu wel op te pakken.

Loslaten wat je toch niet kunt beheersen is kijken naar wat er wel kan, zoeken naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen verkennen, stoppen met terugvechten en meebewegen waar mogelijk.

De uitspraken van psychiater en filosoof Damiaan Denys inspireerden mij om na te denken over hoe ik omga met situaties waar ik geen controle over heb:

Expertise is niets anders dan ervaren zijn in omgaan met datgene wat buiten je controle valt. Loslaten wat je toch niet kunt beheersen. We zijn ontwend te leven in een wereld die verrassend is…

Ik houd zelf heel graag de controle. Als ik kijk naar mijn werk dan bereid ik graag mijn alles goed voor. Maar ik merk dat ik inmiddels een dusdanige expertise heb dat ik tijdens de les prima kan schakelen en inspelen op een verrassende situatie. Maar ook daarin blijf ik leren.
In het dagelijks leven ben ik ook vaak bezig met het voorbereiden op wat komen gaat. Dat is mijn controle. Maar dat heeft tot gevolg dat ik vaak niet genoeg in het moment leef. In de situatie waarin we nu leven kun je ook niet ver vooruit kijken en moet je het doen met de mogelijkheden van dat moment. Een mooie leerschool voor mij.
Wat mij helpt is in de natuur zijn. De omstandigheden buiten heb je ook niet onder controle, je moet het doen en meebewegen met wat de natuur te bieden heeft. De seizoenen gaan gewoon door ongeacht wat er in de wereld gaande is. Dat geeft mij rust en vertrouwen. Het besef groeit ook daardoor dat we heel zuinig moeten zijn op onze wereldbol. Maar ze vormt ook een mooi voorbeeld van de veerkracht, die bij elk stukje natuur en ook bij ons te zien is. Denk maar aan de schonere wateren en luchten tijdens de eerste lockdowns.
Toch ben ik ook niet te streng voor mijzelf. Het is helemaal niet verkeerd om een beetje controle te willen houden, om een middenweg te vinden tussen meebewegen en controle zoeken. Het is al mooi dat je het herkent bij jezelf en met humor naar dat stukje van jezelf kunt kijken. Ik had mij voorgenomen om in de kerstvakantie even helemaal niets te doen tussen oud en nieuw. Eerst drie dagen knallen, de administratie afronden en dan even helemaal niks. Ik had het al helemaal bedacht en dus onder controle 😉
Maar na twee dagen heb ik mijn schema helemaal losgelaten en heb ik meebewogen met hoe de dagen liepen en wat goed voelde. Ik heb werk, activiteiten en ontspanning afgewisseld. (Met een groot gezin loopt de dag toch altijd anders dan gepland :))
En dat voelde eigenlijk ook prima!

Zo zie je maar, met het ouder worden groeit de expertise in het omgaan met datgene wat buiten je controle valt. Het groeit samen met vertrouwen: in jezelf, in de ander en in de wereld. Ik laat me de komende tijd dus maar een beetje verrassen. Ik pak hier en daar de controle door mijzelf en mijn gezin voor te bereiden op een andere start van het jaar dan we gewend zijn en gebruik mijn creativiteit en ervaring om samen een weg te vinden naar betere tijden. En tja, dat gaat met vallen opstaan…..want mijn valkuilen liggen toch altijd op de loer. Maar ook die herken ik steeds beter.

Ik wens jullie een gezond, liefdevol, creatief, gelukkig en sportief 2021!
Met waardevolle momenten waarop je je mag laten verrassen, inspireren en even stil mag staan en genieten van het moment.